Výpočet započitatelné podlahové plochy

  1. ARTAV
  2. Výpočet započitatelné podlahové plochy
ostatni

Text otázky

Dobrý den, mám dotaz ohledně výpočtu započitatelné podlahové plochy pro byt a pro garáž. Dle vyúčtování je jako započitatelná podlahová plocha počítána celá podlahová plocha bytu, přestože chodba, WC ani koupelna není osazena otopnými tělesy (cca 20 % bytu), pro garáže, které jsou také osazeny otopnými tělesy je započitatelná plocha vypočítána dle vyhl. 372/2001 Sb. Je takto vypočítaná započitatelná podlahová plocha pro byty správná? Nebo mělo být přihlédnuto k tomu, že v některých místnostech bytu nejsou radiátory a měla být tedy započitatelná podlahová plocha ponížena v souladu s přílohou 1.A.2 citované vyhlášky, tedy příslušné místnosti bez radiátorů redukovány koeficienty uvedené v této příloze? Předem děkuji. Nosková

Odpověď na otázku

Výpočet započitatelné podlahové plochy určuje §2 odst.e) vyhlášky 372/2001 Sb. Protože přílohy jsou nedílnou součástí vyhlášky je nutno vždy při výpočtu použít i ustanovení jednotlivých příloh. Pro posouzení vašeho dotazu je však třeba vzít v potaz i ustanovení přílohy č. 1, A.2. odst.c) „ V zúčtovací jednotce, ve které mají byty srovnatelný počet místností, velikost, uspořádání a podíl nevytápěných prostor, je možné pro rozúčtování nákladů na vytápění uplatnit jejich podlahovou plochu“.