Výpočtová teplota

  1. ARTAV
  2. Výpočtová teplota
ostatni

Text otázky

Dobrý den,jaká je stanovena výpočtová teplota pro vedlejší místnosti(sušárnu).Je povinností SVJ tuto teplotu zajistit nebo ne?Jsou při nedodržení této povinnosti pěněžní sankce?Děkuji

Odpověď na otázku

Teploty jednotlivých místností objektu jsou stanoveny projektem topného systému, který respektuje výpočet tepelných ztrát. Obecně však teplota sušárny není uvedena. Pokud není projektová dokumentace, lze teplotu určit na základě hodnot z tabulky A.2 normy čSN 06 0210. Tato norma sice již neplatí ale v době výstavky objektu byla platná. Povinnost zajistit projektovanou teplotu jednotlivých místností je dána § 3, vyhlášky 194/2007 Sb.. Problémem nedodržení těchto teplot je skutečnost, že velikost topných těles místností sousedících s sušárnou odpovídá projektované teplotě sušárny. Při nedodržení projektované teploty sušárny může v těchto místnostech docházet k nedotápění. Toto nedotápění múže být příčinou reklamací nadodržení a ve svém důsledku postihu společenství.