Vyregulování systému po zateplení

  1. ARTAV
  2. Vyregulování systému po zateplení
ostatni

Text otázky

Otopná soustava našeho panelového obytného domu byla v minulosti hydraulicky vyregulována podle zpracovaného projektu. Nyní po 8 letech došlo ke kompletnímu zateplení domu. Otázky :1) Je nevyhnutné přepracovat původní dokumentaci hydraulického vyvážení otopné soustavy a podle ní udělat nové nastavení regulačních prvků, anebo postačuje pouze nové nastavení regulačních armatur pomocí speciálních přístrojů bez nutnosti revize projektu hydraulického vyregulovaní?2) Je pro správnost indikace a rozúčtování nákladů na topení nezbytně nutné realizovat toto nové vyvážení otopné soustavy?

Odpověď na otázku

Hydraulické vyregulování otopné soustavy není závislé na velikosti tepelných ztrát, ale pouze na velikosti a rozmístění otopných těles. zateplením se nemění nic na projektu a provedení hydraulické regulace.Na druhou otázku již není odpověď tak jednoduchá.Pro správnost indikace je dobré, aby výkon instalovaných otopných těles korespondoval se skutečnými tepelnými ztrátami dané místnosti. Bylo-li celkové zateplení provedeno skutečně rovnoměrně, tj. tepelné odpory jednotlivých vnějších ploch byly zvětšeny ve stejném poměru, nemuselo dojít k rozdílům v poměrných tepelných ztrátách jednotlivých místností. Pak stačí snížit celkový výkon vytápění změnou topné křivky (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě) a není nutno ani v tomto případě nic měnit na hydraulické regulaci.Problém nastane tehdy, když zateplení není rovnoměrné, např. zateplí se jen štíty, nebo se zateplí střecha lepší tepelnou izolaci než stěny, nebo při zateplení nejsou vyměněna okna, nebo naopak jsou použita okna s velkým tepelným odporem, který ve srovnání se starými okny výrazně procentuelně převyšuje vzrůst tepelného odporu vnějších stěn. Ve všech těchto případech, které jsou pravděpodobnější, než výše popsaný ideální stav bude potřeba provést nový výpočet tepelných ztrát a podle něj upravit velikosti instalovaných otopných ploch (upravit velikosti otopných těles). Jakmile se změní velikosti otopných těles, musíte přepočítat hydraulické nároky systému a provést jeho přeregulování.