Výše topných nákladů neodpovídá teplotní pohodě bytu

  1. ARTAV
  2. Výše topných nákladů neodpovídá teplotní pohodě bytu
ostatni

Text otázky

Jsem majitelkou bytu 3+1 v panelovém domě čítajícím 102 bytových jednotek. Můj byt se nachází v předposledním podlaží na severní štítové straně domu. Je to byt v tzv. „znevýhodněné poloze“. Dvě místnosti mého bytu jsou místnosti rohové s vnější stěnou navíc. Rozúčtování topných nákladů v našem domě provádí firma Profitherm Praha. Tato firma také stanovila tzv. polohové redukce na moje dvě rohové místnosti – při rozúčtování mi odečítají 20% ze spotřební složky v těchto dvou rohových místnostech. Moje účty za službu vytápění patří i tak vždy k nejvyšším v domě. Vzhledem k vysokým částkám za vytápění, které se opakují po několik let, snažím se maximálně šetřit. Nikdy místnosti svého bytu přes den nevytápím na vyšší než projektem stanovené teploty, na noc radiátory vypínám a ani nadměrně nevětrám. Přesto jsou mi vždy účtovány částky vysoce přesahující průměrné náklady domu. Vzhledem k tomu, že většina BJ v našem domě platí průměrné a některé byty podprůměrné částky za službu vytápění, domnívám se, že tyto byty nemohou být vytápěny na teploty stanovené projektem nebo je v rozúčtování někde chyba. Je možné, že nejsou polohové redukce nastaveny správně. Snažila jsem se tento problém řešit s výborem SVJ. Výbor mi však napsal, že korekce nejsou „vynutitelné“ a odvolává se na na metodiku firmy Profitherm. Jejich metodika stanovování polohových redukcí je prý pro nás závazná. Snažila jsem se kontaktovat zástupce firmy Profitherm, ten však na můj dopis ani na moje telefonáty nijak nereagoval. Nechci si nic vynucovat, chtěla bych pouze přiměřeně (na vyhláškou stanovené teploty) vytápět svůj byt a platit za to přiměřené (průměru odpovídající) náklady. Můžete mi poradit, jak v této situaci postupovat? Mám nějakou možnost, jak se bránit? Domnívám se, že pokud svůj byt nepřetápím a nadměrně nevětrám, měla bych platit průměrné částky za teplo odvíjející se od nákladů celého domu. Několikaleté zkušenosti s vytápěním mého bytu však ukazují na to, že pokud bych chtěla v mém bytě dosáhnout průměrných topných nákladů zúčtovací jednotky, musela bych mít ve všech místnostech po celou dobu 18°, maximálně 19°C.

Odpověď na otázku

Váš dotaz není ojedinělý a poukazuje na nesprávný výklad platné legislativy výborem vašeho společenství. Podle platné právní úpravy zodpovídá za správnost rozúčtování v plném rozsahu pouze vlastník objektu a tím je SVJ zastupované svým statutárním orgánem. To se samozřejmě týká i tzv. polohových koeficientů, jejichž uplatňování je (dříve podle vyhlášky, nyní podle zákona) povinné a za jejich správné stanovení vlastník objektu (nynějším názvoslovím poskytovatel služby vytápění) plně zodpovídá. Není tedy pravda, že se jedná o rozhodnutí subdodavatele a že není korigovatelné. Subdodavatel, jakožto odborná firma, může vlastníkovi dát nějaké návrhy jak problematiku správného uplatnění polohových koeficientů řešit, ale konečné rozhodnutí je vždy na vlastníkovi objektu. Polohové koeficienty se stanovují buď empiricky (což je Váš případ), anebo inženýrským výpočtem. Empirický postup je obvykle postačující a je-li třeba v základním empirickém modelu provést nějaké korekce, lze to na základě zvážení historických dat uskutečnit. Inženýrský výpočet je založen na výpočtech tepelných ztrát a měl by být naprosto objektivní. Závěrem pouze doporučení pro Vás jak postupovat – obraťte se písemnou formou na výbor SVJ s žádostí o prověření správnosti použitých polohových koeficientů, a pokud Vám nebude vyhověno, nezbývá než problém řešit formou občanskoprávního sporu.