Výše úhrady nákladů za teplo

  1. ARTAV
  2. Výše úhrady nákladů za teplo
ostatni

Text otázky

Náklad na vytápění celé zúčtovací jednotky se započitatelnou plochou všech bytů (tj. 1 000 m2) činí 200 000 Kč. Průměrný náklad v celé zúčtovací jednotce je pak 200 Kč/m2. Rozdíly v nákladech u jednotlivých bytů na vytápění musí být v rozmezí od -20 % do +100 %, tzn. v našem případě od 160 Kč/m2 do 400 Kč/m2. To říká vyhláška.Víc jsem topil a překročil jsem horní hranici rozmezí - průměrná hodnota u mne činí 450 Kč/m2 tj. v nákladech při 65 m2 bytu 29 250 Kč.a) Mám správně zaplatit 29 250 Kč nebo, pokud vyhlášku 269/2015 S. chápu dobře, pouze 26 000 Kč, což je částka 400 Kč/m2 násobená plochou bytu?b) Výsledná částka je částka spotřební složky nákladů? Tudíž bych platil hodnotu stanovenou v bodě a) navýšenou o základní složku nákladů. Ano – ne?Děkuji za odpověď

Odpověď na otázku

Vážený pane, k Vašemu dotazu ze dne 17.2.2017 Vám sděluji, že interpretace vyhlášky číslo 269/2015Sb. dle Vašeho příkladu je správná a platba Vámi definovaného bytu je opravdu ve výši 26 000,- Kč.