Výška stropu

  1. ARTAV
  2. Výška stropu
ostatni

Text otázky

Lze stanovit v podzemních garážích změřených osazeným kalorimetrem výšku stropu 2,5 m a použít ji pro výpočet započitatelné podlahové plochy pro výpočet tepla, když ve vyhl.372 §2.odst.c je definováno" převládající místnosti v zúčtovací jednotce"? (garáž je jedna se stropem cca 5m.)Nebo je to dotaz pro právníky?Realitní kancelář nám výšku stropu 2,5m dosadila do vzorce pro výpočet ZPP, a tím nám tuto navýšila , ale jen některým nájemníkům. Skutečná výška stopů u bytů se prý pohybuje od 2.90m do 3.10m . Někde je navýšení podlahové plochy o 1%, jinde o 10%. Když uvážím, že se ZPP zvyšuje také ovytápěné stěny vypadá to už na první pohled nelogicky.Děkuji.

Odpověď na otázku

Výška stropu se určí buď z dokumentace skutečného provedení stavby, nebo změřením. Pokud jsou v domě rozdílné výšky stropů, je nutné přepočítat započitatelnou podlahovou plochu tak, aby odpovídala objemu, nikoli půdorysné ploše jednotlivých místností.Započitatelná podlahová plocha u místnmostí s rozdílnou výškou stropů se stanovuje v souladu s § 2. odst. (e), vyhlášky č. 372/2001 Sb. a přílohy č. 1 k této vyhlášce. To platí pro bytové i nebytové prostory.