Vysoká spotřeba energie

  1. ARTAV
  2. Vysoká spotřeba energie
ostatni

Text otázky

V našem domě se 14 byty jsou náklady na teplo rozúčtovány pomocí elektronických poměrových měřidel. Za roky 2001-2004 byl správcem účtován poměrně stabilní odběr tepelné energie. Za rok 2005 nám správce předložil vyúčtování, kde nám účtuje za celý dům o 50% více energie než v předešlém roce. Přitom celkový počet přepočtených jednotek měřených poměrovými měřiči za celý dům se snížil o 16%. Množství energie na jednu přepočtenou jednotku se zvýšilo o 77%. Spolu se zvýšením ceny energie se cena jedné přepočtené jednotky zvýšila o 90% oproti předchozímu roku. Myslím si, že pokud bychom odebrali více tepla, měli by to zaznamenat i poměrové měřidla na radiátorech. Takto vysoká odchylka mi připadá nepravděpodobná. Není to příznak chybného měření měřiče celkového odběru energie? Chybná funkce cca 80 poměrových měřidel mi přijde nepravděpodobná. Jak máme postupovat?

Odpověď na otázku

Obecně platí, že z údajů indikátorů nelze usuzovat na absolutní množstvíspotřebovaného tepla. částečné zvýšení spotřeby tepla v roce 2005 mohlo býtzpůsobeno chladnějším podzimem a dřívějším nástupem zimních teplot. Ale 50%zvýšení by to být nemělo. Je docela pravděpodobné, že domovní měřič teplaukazuje v porovnání z předchozími léty vyšší hodnoty pro stejné množstvítepla. Buď v předchozích létech ukazoval nižší hodnoty než skutečné a v roce2005 ukazoval správně, nebo je tomu naopak. Žádejte odbornou kontrolu funkce měřiče tepla. Především by se měla na místěprověřit správná funkce teplotních čidel, neobjeví-li se chyba, pak by mělbýt celý měřič přezkoušen ve zkušebně. Připomínám, že měřič tepla musí býtpřecejchován každé čtyři roky.