vysvětlení koeficientu

  1. ARTAV
  2. vysvětlení koeficientu
ostatni

Text otázky

Dobrý den, měl jsem pronajatý nebytový prostor na střeše panelového domu (již jsem tu o něm psal), na jehož radiátory byly nainstalovány poměrové měřiče tepla. U domu byly zároveň zatepleny štítové stěny. Po zaslání vyúčtování za teplo správcovskou firmou jsem toto vyúčtování reklamoval s tím, že bych chtěl znát informaci jak a do kterého koeficientu se promítlo částečné zateplení domu (jeho štítových stěn). Konkrétně mi šlo o to, že mnou pronajatého nebytového prostoru se toto zateplení nijak nedotklo a přitom zároveň sousedil s nevytápěnýmy prostory pěti stěnamy (stál na střeše domu, sousedil jen s výtahovou kabinou a otevřeným schodištěm a samozřejmě podlahou s obytnými prostory pod ním). Po několika urgencích, kdy mi odpovídali v rozporu s vyhláškou 372/2001Sb mě nakonec po dvou letech vyrozumněli jakým způsobem se rozúčtování provádí (obecně, nikoli jaké metody bylo použito v mém případě) a že o použité metodě rozhoduje vlastník domu. Tímto moji opakovanou reklamaci opět považují za neoprávněnou. Je toto možné považovat za vyřízení reklamace nebo firma nepostupuje správně? Mám právo znát jak konkrétně byl neexistencí zateplení u mého prostoru ovlivně např. polohový koeficient zohledňující tepelné ztráty, nebo mají pravdu oni, že se spoléhá na zkušenost rozúčtovací firmy a hotovo? Předpokládám, že empirické metody nelze použít, protože to byl první rok kdy byl dům částečně zateplen a byl- li proveden výpočet tepelných ztrát mám právo ho znát. Děkuji za odpověď a omlouvám se za rozvleklou otázku.

Odpověď na otázku

Litujeme, ale nezbývá než opakovaně konstatovat, že stanovení polohových koeficientů, zohledňujících energetickou náročnost jednotlivých vytápěných místností, je plně v kompetenci vlastníka objektu. Nelze mu tedy ani ukládat, jak má při jejich stanovení postupovat. Na druhé straně je však povinen patřičné zohlednění, vyplývající z legislativního požadavku, provést. Je-li však vlastník objektu toho názoru, že postupoval správně – což Vám opakovaně sdělil při zamítnutí Vaší reklamace – nezbývá, než abyste řešil svoji stížnost občansko-právní cestou.