Vysvětlení korekčního koeficientu

  1. ARTAV
  2. Vysvětlení korekčního koeficientu
ostatni

Text otázky

Dobrý den, prosím Vás o vysvětlení proč máme ve vyúčtování topných nákladů korekční koeficient 3,00025588 a některé byty ve stejném vchodě se stejnými radiátory stejně situovány , mají korekční koeficient 1,5.Proč tedy jsou indikátory na radiátorech, když nemohu platit skutečnou spotřebu. Dotazoval jsem se na Techemu spol. s r.o. středisko Pardubice,který rozpočet provedl a bylo mě sděleno, že dle vyhlášky č. 269/2015 podtápíme, a proto nám byla dopočítána spotřeba tepla .Vzhledem k tomu,že jsme důchodci tak šetříme a v zimním období jsme minimálně jeden měsíc na chatě a proto máme malou spotřebu. To normální mozek nebere,protože jsem teplo neodebral a musím ho platit. Proč nemohu platit skutečnou spotřebu? Děkuji. S pozdravem Šindelář

Odpověď na otázku

Vás dotaz se netýká koeficientů pro konkrétní radiátory či vytápěné místnosti, nýbrž se váže k celkovému nákladu za vytápění stanovenému pro Váš byt za jeden rok, a to vztaženo na 1 m2 započitatelné podlahové plochy (ZPP). Platná legislativa (zákon č.67/2013 Sb. v platném znění a vyhláška č.269/205 Sb.) stanovuje určité minimální a maximální nákladové limity vztažené na 1 m2 ZPP. Ve Vašem případě se jedná o limit spodní, který ukládá celkový minimální náklad na 1 m2 ZPP jako 80 % průměrného nákladu vypočteného pro celý dům (celou zúčtovací jednotku). Uvedený koeficient, na který se tážete, pouze vyjadřuje velikost násobku, který byl použit pro dosažení minimálního požadovaného nákladu pro Váš byt. Minimální limity stanovené platnou legislativou slouží k pokrytí prostupu tepla mezi jednotlivými byty a tak nákladově vyrovnávají disproporce dané nesprávným chováním jednotlivých příjemců služeb. Uvedené nákladové minimum odpovídá výpočtové teplotě přibližně 17 °C a není tedy pro nikoho diskriminačním opatřením. Naopak, slouží k podpoření rovnoměrného vytápění v rámci celé obytné budovy. Nadměrné omezování vytápění není správné, neprospívá ani konkrétní místnosti či byty, ale ani budově jako celku.

Váš byt je vytápěn, i když máte uzavřené ventily na otopných tělesech. Mezi byty nejsou tepelné izolace a teplo k Vám proudí i ze sousedních, normálně vytápěných bytů. Budou-li sousední byty vytápěny na 21 stupňů, bude va Vašem bytě pravděpodobně 19 st., ale určitě ne méně naž 18 st.

Protože na každý stupeň teploty je potřeba asi 6 % energie, je pravděpodobné, že při účtování 80% průměrných nákladů (podle citované vyhlášky) zaplatíte za teplo méně, než by odpovídalo Vaší skutečné spotřebě tepla. (Ta by, při rozdílu teplot 2 stupně, odpovídala asi 88% průměrné spotřeby tepla v domě, v přepočtu na 1m2 ZPP.)

Nebyl jste tedy vyúčtováním nijak poškozen, jen Vám byla vyúčtována alespoň část nákladů, které za vytápění Vašeho bytu zaplatili uživatelé sousedních bytů.

(JaPo+JZ)

Menu