vytápěná plocha

  1. ARTAV
  2. vytápěná plocha
ostatni

Text otázky

Dobrý den, rodiče před lety požádli OPBH o povolení k odstranění radiátoru z haly a kuchyně. Odstranění jim bylo povoleno.Nyní majitel domu požaduje, abychom i za tyto místnosti platili stejně jako za pokoje, kde radiátory jsou, protože prý se halou i kuchyní táhnou trubky do bytů ve vyšších patrech. Kromě toho vytápěná plocha ja uvedena o 7 m2 větší, než je skutečnost. Musíme skutečně platit za místnosti bez topení?

Odpověď na otázku

Odpověď na Váš dodat má dvě alternativy podle toho, jak jsou v objektu rozdělovány náklady na vytápění – jsou-li rozdělovány pouze podle m2 anebo je-li instalováno poměrové měření:1) Provádí li se rozúčtování nákladů na vytápění pouze podle m2 započitatelné podlahové plochy, pak je třeba pro místnosti s odpojenými otopnými tělesy přepočítat započitatelnou podlahovou plochu (dle vyhlášky č.372/2001 Sb., příloha č.1 A.2) a tak upravit celkovou velikost započitatelné podlahové plochy bytu pro potřeby rozúčtování.2) Je-li instalováno poměrové měření tepla, pak se pro místnosti s odpojeným otopným tělesem účtuje pouze základní složka nákladů, která činí 40-50 %.Dále uvádíte chybu ve stanovení vytápěné plochy. Vyhláška č.372/2001 Sb. přesně stanovuje, jakým způsobem se při stanovení započitatelné podlahové plochy postupuje (pouze tento údaj je relevantní pro rozúčtování nákladů na vytápění). Jste-li tedy na pochybách, požádejte vlastníka objektu o kontrolu správnosti. Toto stanovení je plně v jeho kompetenci, neboť on dle platné legislativy zodpovídá za rozúčtování nákladů.