Vytápění?

  1. ARTAV
  2. Vytápění?
ostatni

Text otázky

Dobrý den,jsem majitelem bj v domě se 6ti byty spravovaném sdružením majitelů.Dům a byty jsou vytápěny lokální kotelnou na TP umístěnou ve sklepních prostorách domu.Obsluhou kotle a vytápěním je poveřen jeden z majitelů bj. Dům je vytápěn nepravidelně, nejsou stanovena žádná pravidla doby a intenzity vytapění, a vzhledem k vytápění pouze několik hodin denně musím dotápět el.topidlem. Na stížnosti mi předseda sdružení pouze oznámi, že jim to stačí a stěžovat si mohu kde chci. V bytě je běžná teplota mezi 17-19 st C. Přesto jsem povinnen platit celoročně náklady na topení a náklady na topiče. Na topeni nejsou žádná měřidla a rozdělení nákladů na vytápění je přinejmenším nejasné a velmi obecné.Prosím o radu jak se lze účinně domáhat dostatečného vytápění a jasného rozdělení nákladů.Děkuji

Odpověď na otázku

Jestliže Vaše SVJ nerespektuje platnou legislativu čR, tak jedinou možností je občansko právní spor.Vaší oporou pro zajištění nápravy jsou:1. Zákon o hospodaření energiíí č. 61/2008Sb. a jeho §6a, odst. 11, který ukládá vlastníkovi budovy nebo společenství vlastníků jednotek, že se musí řídit pravidly pro vytápění stanovenými prováděcím právním předpisem.2. Prováděcí vyhláška k zákonu č. 194/2007Sb., která ukládá v §2, odst. 6 vytápět byty v průběhu otopného období v době od 6.00 do 22.00 hod. tak, aby dosažené průměrné teploty vnitřního vzduchu zajišťovaly výpočtové teploty vnitřního vzduchu stanovené projektem budovy.Trvale užívané obytné místnosti (obývací a dětské pokoje, ložnice, jídelny s kuchyňským koutem aj.) mají pro topné období výpočtovou vnitřní teplotu ve výši 20 °C.Dále pak dle §2, odst. 10 se tyto teploty zvyšují o 1-2 °C a to podle počtu venkovních stěn místnosti.3. Energetický zákon a vyhláška č. 372/2001Sb., která v § 4 definuje způsob rozúčtování nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce (objektu).Texty citovaných právních předpisů naleznete na našich vebových stránkách http://www.artav.cz/legislativa.html.