Vytápění.

  1. ARTAV
  2. Vytápění.
ostatni

Text otázky

Prosím o odborný názor. Jsme SVJ o 16 bytech a třech vchodem z roku 1948. Dům byl vždy centrálně vytápěn. Dříve vlastní kotelna, poté nás začalo vytápět Teplo Kyjov. V květnu roku 2010 se jednotlivé byty začaly odpojovat od CZT a zřídily si vlastní kotle (plynové či elektrické) a to bez toho, že by to předem oznámily (tajně)a bez stavebního povolení. Stavební úřad jim kotle dodatečně povolil, a to bez mého souhlasu jako vlastníka bytu v rámci SVJ (podala jsem stížnost na krajský stavební úřad).Současný stav je takový, že 11 bytů je již odpojeno (odpojovaly se i v započaté topné sezóně) a 5 zůstalo připojených. Odpojené byty si odsouhlasily, že na vytápění společných prostor (kudy vedou trubky) se budou podílet pouze jedním procentem a odmítají argument, že tím neodpojené byty poškozují(tvrdí, že tam nejsou radiátory a oni mají zaslepené stupačky).Prosím o názor,jak spravedlivě rozpočítávat za daného stavu. Šikanují mě a chtějí, abych se též odpojila, ale mně CZT vyhovuje, i když je dražší (teď můj byt vytápí sám celý jeden vchod). Navíc vůbec nemají projekt, jak by to fungovalo, pokud by se odpojil celý dům.

Odpověď na otázku

Vážená paní,pokud byl dům zkolaudován s CZT je při změně způsobu vytápění podle stavebního zákona nutné stavební povolení. Dle Vašeho vyjádření byla tato změna dodatečně stavebním úřadem povolena. I v tomto případě je nutné respektovat obecně platné právní předpisy. Pro rozúčtování nákladů na spotřebu tepla pro vytápění platí ustanovení vyhlášky 372/2001 Sb., ze kterých vyplývá povinnost všech majitelů nebo uživatelů bytů uhradit základní složku nákladů na spotřebu tepla pro vytápění dle započitatelné plochy. Základní složka činí pro zúčtovací jednotku 40 % až 50 % celkových nákladů.Pokud si ostatní vlastníci bytů odsouhlasili jiné podíly na celkových nákladech, je toto rozhodnutí v rozporu s výše uvedenou vyhláškou a tudíž nelegální.