Vytápění a spotřeba na vyúčtování.

  1. ARTAV
  2. Vytápění a spotřeba na vyúčtování.
ostatni

Text otázky

Dobrý den,snad popíšu dostatečně srozumitelně můj dotaz.V objektu,kde jsem v srpnu loňského roku ukončila podnikání se nachází ještě několik bytových i nebytových prostor.A můj dotaz se týká právě celkového vyúčtování za objekt.Zaznamenala jsem téměř 100% nárůst nákladu na jeden korigovaný dílek oproti minulým zúčt.obdobím.Nechci se bavit o ceně,ale následující situaci mi nikdo nedokázal vysvětlit.Uvádím:V období 2006-2008 byla průměrná spotř.na daný objekt 608GJ/rok a prům.náměr za totéž období 457 korig.dílků.A v loňském roce:spotřeba na objekt 577 GJ a 227 korig.dílků.Samozřejmě v souvislosti s tímto cena za jeden dílek vzrostla téměř na dvojnásobek oproti minulým obdobím.Napadají mě dvě alternativy,proč se tak stalo:1)buďto selhal lidský faktor a nebyly započteny spotřeby všech měřáků v objektu anebo 2)je zde "černý odběr".Podávala jsem na město několikrát reklamaci vyúčtování,ale nikdo mi tohle nedokázal vysvětlit.Nakonec mě odkázali na okresní soud.Děkuji Iv.

Odpověď na otázku

„Vážená paní Severová,na Váš dotaz lze těžko dát vyčerpávající odpověď, neboť nejsou k dispozicivšechny potřebné údaje. Rozdělovače topných nákladů (RTN) slouží pouze proindikaci spotřeby a následně pro poměrové rozdělení části nákladů navytápění. Důvody pro tak dramatickou změnu počtu korigovaných dílků mohoubýt různé. Mohou spočívat jak v příčinách, které uvádíte, tak mohlo dojít kezměně vlastností zařízení pro indikaci. Z dat, která uvádíte, jepravděpodobné, že se jedná o RTN pracující na odpařovacím principu a nenívyloučeno, že pro rok 2009 byly použity měřící ampule s méně odpařivoukapalinou, než tomu bylo v předchozích letech. Každopádně ale platí, že zarozúčtování nákladů vždy zodpovídá vlastník objektu a tudíž veškeréreklamace je třeba adresovat k němu. Pokud nebudete s vyřízením Vašíreklamace spokojena, opravdu nezbývá než jít cestou občansko-právníhosporu.“