Vytápění domu vlastníků bytových jednotek s vlastní kotelnou.

  1. ARTAV
  2. Vytápění domu vlastníků bytových jednotek s vlastní kotelnou.
ostatni

Text otázky

Jaká musí být průměrná venkovní teplota a po kolik dnů jdoucích po sobě,aby bylo zahájeno topení?

Odpověď na otázku

Pravidla pro vytápění upravuje §3 vyhášky č. 152/2001Sb..§3 (2) Dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod + 13 oC ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad + 13 oC pro následující den.§3 (3) Průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch v 7.00, 14.00 a ve 21.00 hod., přičemž teplota měřená ve 21.00 hod. se počítá dvakrát.