Vytápění mimo topnou sezónu

  1. ARTAV
  2. Vytápění mimo topnou sezónu
ostatni

Text otázky

četla jsem v novinách, že k vytápění bytů po nebo před topnou sezonou musí mít organizace, která vytápění zajišťuje, souhlas vlastníka bytu, vchodu nebo domu. Jedná se o vytápění bytů v našem vchodě, patřící společenství vlastníků, v měsíci červnu 2006. Díky. Vykoupilová

Odpověď na otázku

Pravidla pro vytápění jsou uvedena ve vyhlášce MPO č. 152/2001 Sb. Podmínky pro vytápění mimo stanovené topné období jsou uvedena v §3, odst.5 této vyhlášky:“V případě souhlasu nejméně dvou třetin nájemníků (spotřebitelů) se vytápění uskutečňuje mimo otopné období, vyžaduje-li to průběh venkovních teplot a připouští-li to technické a zásobovací podmínky.“