Vytápění nebytových prostor.

  1. ARTAV
  2. Vytápění nebytových prostor.
ostatni

Text otázky

Bylo by možno blíže objasnit větu "...s použitím korekcí a výpočtových metod, které zohledňují i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou.." z odpovědi na dotaz ze dne 24.11.2008. Kde se dají dohledat tyto korekce?

Odpověď na otázku

Podrobnější vysvětlení definice §4, odst. 3 vyhlášky č. 372/2001Sb. naleznete v metodickém pokynu MMR č.j. 28203/2002-71 k vyhlášce jehož plný text naleznete na naší webové adrese http://www.artav.cz/legislativa.html.Samotné korekce nikde nenaleznete, jsou tzv. know-how jednotlivých rozúčtovatelů, kteří za jejich stanovení i plně odpovídají.