vytápění spol.prostor a korekce

  1. ARTAV
  2. vytápění spol.prostor a korekce
ostatni

Text otázky

Dobrý den, jsem ve výboru SVJ Vokovická685 a mám násl. dotazy:1. Jak se vyúčtovává (rozúčtovává) teplo na vytápění společných prostor? V mém případě se jedená o prádelnu, kde jsou 2 radiátory bez regulace a měř. přístrojů. Protože tam pere menší počet osob, vyžadují někteří vlast. byt. j. rozúčtování tepla na uživatele.2. Jak se při stanovení spotřební složky tepla určuje výkon otopného tělesa s opravným koeficientem ? Kdo ho stanovuje ? 3. Jak se stanovují korekce zohledňující polohu bytu ? Hodnota těchto koefic. a jejich rozmezí. Kde toto stanovuje a rozhoduje o zavedení do výpočtů pro jednotlivé byt. jednotky ? Je nutné schválení schromážděním SVJ ?Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Ad1) na otopná tělesa ve společných prostorách se neumísťují indikátory topných nákladů a vytápění těchto prostor se rozúčtuje mezi uživatele bytů i nebytových prostor v základní složce nákladů podle plochy. Je však žádoucí na tato tělesa instalovat termostatické ventily. I když někteří prádelnu nevyužívají, mají možnost ji využívat a musí se podílet na jejich nákladech.Ad2) Výkon otopného tělesa je zpravidla udáván výrobcem v technických podkladech. Opravné koeficienty jsou uvedeny v technických normách. (Např. čSN EN 834) Za správnost určení odpovídá rozúčtovatel.Ad3) Korekce zohledňující polohu bytu nejsou určeny žádným obecným předpisem. Mají být stanoveny tak, aby byl splněn požadavek vyhlášky: Spotřební složku rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele úměrně výši náměrů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, které zohledňují i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou.Požadavek bývá vysvětlován tak, aby dva stejně velké byty, vytápěné na stejnou průměrnou vnitřní teplotu, platily za vytápění stejnou částku, i když jejich skutečná spotřeba tepla, díky rozdílné poloze v domě (např. jeden byt krajový a jeden středový) je rozdílná. Koeficienty obvykle navrhuje rozúčtovatel. Za rozúčtování je ze zákona odpovědný vlastník domu, který může vhodně formulovanou smlouvou přenést část odpovědnosti na rozúčtovatele.