vytápění – stoupačky pro kažký byt

  1. ARTAV
  2. vytápění – stoupačky pro kažký byt
ostatni

Text otázky

Dobrý den, koupili jsme byt v domě SVJ, kde je 6 bytů ve 4 podlažích. Všechy byty jsou vytápěny z centrální městské kotelny. Spotřeba tepla zde není měřena poměrovými měřiči na radiátorech, ale ke každému bytu vede samostatná stoupačka ze sklepa a každá stoupačka má samostatný přesný měřák. Shromáždění kdysi rozhodlo, že každý bude platit pouze svou naměřenou spotřebu a velmi malý rozdíl mezi teplem dodaným kotelnou a odebraným se rozpočítá rovnoměrně mezi všechny byty. Základní a spotřební složka zde není uplatňována, s tím, že tvrdí, že společné prostory vytápějí všichni. Jenže náš byt je v podkroví (nezatepleného domu) a jediná naše dost silná stoupačka vede chodbou (ostatní je vedou přes byty). Vytápíme tedy celé schodiště (na 17 stupňů a byt je na horách) a navíc podkrovní byt sousedí s jiným bytem pouze podlahovou plochou. Naše spotřeba tepla bude tedy o hodně vyšší než u ostatních, ač podlahová plocha našeho bytu je nejmenší. Byt máme krátce, proto nemohu srovnat předchozí roky, ale už teď je mi jasné, že při tomto rozúčtování zde dojde ke konfliktu. Je možné aby SVJ přes náš nesouhlas pokračovalo v dosavadním způsobu účtování bez základní a spotřební složky? Lze zde použít i nějaké koeficienty pro znevýhodněný podkrovní byt?Děkuji, Jana

Odpověď na otázku

Způsob rozúčtování nákladů na vytápění, popsaný ve Vašem dotazu, je v rozporu s vyhláškou 372/2001 Sb., a tím i v rozporu se zákonem 458/2000 Sb. Nejméně 40% nákladů (základní složka) musí být rozděleno podle plochy bytů a místnosti s většími tepelnými ztrátami (např. ve štítu domu, nebo v posledním podlaží) musí být zohledněny při výpočtu spotřební složky nákladů (např. koeficientem, který sníží skutečně naměřenou spotřebu tepla). Ztráty tepla ve stoupačce by měly být rovněž zohledněny.Rozúčtování můžete reklamovat jako nezákonné a pokud Vám SVJ nevyhoví, můžete podat žalobu k soudu.