Vytápění sušárny v obecním bytě.

  1. ARTAV
  2. Vytápění sušárny v obecním bytě.
ostatni

Text otázky

Prosím Vás o info, jak postupovat v případě,že sušárnu používají cca 4 nájemníci z 24.Sušárna je stále vytápěná.Jak se máme my ostatní bránit, když sušárnu nepoužíváme ale spotřebovaný plyn je rozpočítán mezi všechny nájemníky stejným dílem. V suřárně ani v našich bytech není měřič tepla. Kdo nám prosím Vás může pomoci, když byt je vlastnictvím obce. Děkuji Vám

Odpověď na otázku

Sušárna je tzv. společným prostorem zúčtovací jednotky, který mají právoužívat všichni koneční spotřebitelé (nájemci bytů).Dle §3, odst. 2 metodického pokynu MMR č.j. 28203/2002-71 k vyhlášceč.372/2001 Sb. se náklady na vytápění společných prostor v zúčtovacíjednotce zvlášť nerozúčtovávají.Na jejich vytápění (temperování) se podílejí všichni spotřebitelésvým podílem nákladů stanoveným podle pravidel vyhlášky, ve kterémjsou zahrnuty.Skutečnost, že své právo nevyužíváte Vás nezbavuje povinnosti tyto nákladyuhradit.