vytápění sušárny

  1. ARTAV
  2. vytápění sušárny
ostatni

Text otázky

Dobrý den, zajímalo by mne, zda je nějakým způsobem určeno, jak by měla být vytápěna sušárna a zda se na spotřebovaném teple podíli všichni vlastníci společenství či jen ti, kteří mají do ní umožněn přístup. Je nutno osadit topení termostatickými ventily a poměrovými měřidly, když tomu tak je u všech bytových jednotek?Musí být vytápěna stále? Děkuji

Odpověď na otázku

Na vaše otázky nelze najít odpověď v žádném obecně platném předpisu. Podle mého názoru si musíte tyto otázky rozhodnout ve vašem společenství sami.Pokud bude sušárna přístupná a použitelná pro všechny členy společenství a tím současně pro uživatele všech bytů v domě, nemusí být na otopných tělesech v sušárně instalovány indikátory topných nákladů. Termostatické ventily však ano. Náklady na vytápění sušárny se pak rozdělí mezi uživatele všech bytů s celkovými náklady domu běžným způsobem (podle vyhl. 372/2001 Sb.). Bude-li sušárna přístupná pouze některým uživatelům, je vhodné instalovat v ní rovněž indikátory a vést ji při rozúčtování jako samostatnou uživatelskou jednotku. Náklad, který na ni při rozúčtování připadne pak rozdělit mezi uživatele sušárny podle dohodnutého klíče. (Např. podle registrovaného počtu použití, nebo rovným dílem.)