Vytápění sutereních spol. prostor

  1. ARTAV
  2. Vytápění sutereních spol. prostor
ostatni

Text otázky

Dobrý den,bydlím v přízemním bytě panelového domu pod kterým jsou suterení nebytové prostory ve kterých jsou osazeny (projektantem domu) topná tělesa. Na těchto tělesech jsou osazeny termoregulační ventily.Do letošního roku byl suterén temperován.Od loňského roku jsme v domě o 18-ti bytech založili SVJ.Bylo mi řečeno předsedou výboru SVJ,že se suteren vytápět nebude,že nebudou ostatní členové SVJ doplácet na vytápění podlahy našeho bytu přes tyto suterení místnosti.Zajímá mě,jestli může být i přes můj nesouhlas vypnuto topení v sutereních místnostech pod našim bytem a tak ochchlazována podlaha i když já vlastě svým bytem vytápím souseda nade mnou?Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Zásady vytápění jsou upraveny Vyhláškou MPO č.194/2007 Sb. Ta přímo ukládá, na jaké teploty mají být jednotlivé druhy místností, v souladu s tím, jak byly kolaudovány, vytápěny. Povinností vlastníka objektu (ve Vašem případě SVJ) je tyto zásady dodržovat. Jelikož se jedná o společné prostory domu, je pro vlastníka objektu optimální nechat namontovat na tato otopná tělesa termostatický ventil s blokací na právě požadovanou teplotu. Kromě toho, ve vyúčtování nákladů na vytápění Vašeho bytu, by měla být zohledněna poloha Vašeho bytu v souladu s §4, odst.3, Vyhlášky MMR č.372/2001 Sb.