Vyúčtování

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování
ostatni

Text otázky

Prosím o sdělení, jakým způsobem počítat vyúčtování za uplynulé období, když v zúčtovací jednotce bylo při odpočtech zjištěno 56 z 99 nefunkčních poměrových digitálních indikátorů (měřičů) tepla na radiátorech. Děkuji

Odpověď na otázku

Tento problém žádná legislativní norma přímo neřeší. V tomto případě lze pouze doporučit provést rozuctovani nákladu na vytápění pouze podle započitatelné podlahové plochy. Spíše je třeba zabývat se otázkou, proč došlo ke stavu, kdy 60 % přístrojů je vadných a nelze tedy provést seriózní rozúčtování podle spotřeby. Tuto otázku je třeba položit vlastníkovi objektu.

Menu