Vyúčtování

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování
ostatni

Text otázky

Příjemný den,od 7/2016 jsme nové SVJ a od tohoto termínu nám nový správce bude provádět rozúčtování služeb. Náš dřívější správce - OSBD nám nemíní udělat vyúčtování služeb za 1 -6/2016, i když ukončil smlouvy na dodávku tepla, elektriky a vody k 6/2016. Jeho argumentace je, že zúčtovacím období je celý kalendářní rok a máme se obrátit na nového správce. Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Zúčtovací období je v souladu se zákonem o službách nejvýše dvanáctiměsíční, jeho počátek určujete Vy, jako poskytovatel služeb – obvykle to bývá kalendářní rok.Pokud Váš bývalý správce, tj. OSBD, předal protokolárně novému správci veškeré podklady nezbytné pro převzetí správy a vedení účetnictví, pak má nový správce po obdržení všech faktur od dodavatelů služeb a energií k dispozici vše potřebné pro provedení vyúčtování celkových nákladů za rok 2016. Domníváme se, že pokud při ukončení správy s OSBD nedošlo k jiné dohodě, je Váš požadavek na provedení vyúčtování za období 1-6/2016 neoprávněný a budete se muset obrátit na nového správce.

Menu