Vyúčtování 2009

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování 2009
ostatni

Text otázky

Dobrý den, dovoluji si vás požádat o pomoc v orientaci vyúčtování za rok 2009.1) Jaký je postup při vyúčtování tepla a teplé vody, vodného a stočného.2) U ostatních služeb musí být uveden počet osob? To v našem vyúčtování není.3) Vodoměry na TUV byly v domě instalovány v 7/1995, STV v 6/1997. Do dnešního dne nebyla provedena výměna, ale ani kontrola funkčnosti., přesto je stále dle nich počítána spotřeba v bytech a rozdíl mezi fakturačním vodoměrem a součtem náměrových vodoměrů byl kupř. v loňském roce 102 m3, v letošním roce je to 22 m3.Měsíčně stále platím za vodoměry 7,30 každý, na EL je uveden odpis 12,5.Zcela není respektována povinnost, že vodoměr na TUV má být vyměněn nebo kontrolován po 4 letech, STV po 6 letech.Jak postupovat v tomto případě?4) V domě je nebytový prostor využívaný jako sklad - údajně je zde odpojen radiátor, taktéž v kočárkárně, ale jsou zde teplovodní trubky. V dalším nebytovém prostoru je dílna nebo kancelář, kde je sociální zařízení (WC, sprchový kout), pohybuje se zde větší počet lidí kteří zde tato zařízení vyúžívají a tedy navyšují spotřebu. Ve vyúčtování není o rozdělení na byty a nebyty vůbec zmínka, přestože jak se domnívám podle vyhl.372/01 musí být použit nějaký koeficient pro nebytový prostor - je vyšší než pro byty. Myslím si tedy, že je tento nebytový prostor zahrnut do spotřeby bytů a do plochy bytů.Na četné žádosti dosud žádná vysvětlující odpověď.Jak postupovat?Vzhledem k tomu, že mi na reklamaci zbývá pouze týden prosím o radu.Děkuji vám.

Odpověď na otázku

Odpovědi na jednotlivé dotazy:1) Pravidla pro vyúčtování tepla a teplé vody jsou popsána ve Vyhlášce MMRč.372/2001 Sb., rozúčtování nákladu na studenou vodu (vodné a stočné) řeší Výměr MF č. 01/2010 (oba tyto dokumenty naleznete na www.artav.cz/legislativa.html).2) Vyúčtování dalších služeb neřešíme, musíte se dotázat na jiném odborném portálu.3) Pokud vodoměry neprošly v předepsané lhůtě (pro SV po 6 letech a pro TUV po 4 letech) opakovaným ověřením, nelze je použít pro stanovení spotřeby vody a pro rozúčtování nákladů za její dodávku. Takovéto nelegální vyúčtování můžete reklamovat. Pokud majitel domu Vaši písemnou reklamaci neuzná, můžete požádat o rozhodnutí soud.4) Pro rozúčtování nákladů nebytových prostor hraje významnou roli účel/způsob jejich užívání, který musí být smluvně stanoven. Pokud majitel domu nerespektuje pravidla stanovená shora zmíněnou vyhláškou, můžete postupovat stejně jako v bodě 3) – reklamovat, případně podat k soudu.