výučtování

  1. ARTAV
  2. výučtování
ostatni

Text otázky

Hezký den,jak se bránit majiteli bytu (město),který mi naúčtoval za služby vyšší částku,bez toho,aby mi byly odečteny měřiče spotřeby tepla a tvrdí,že jsem měl odpočet ve schránce a byl vyvěšen na vstupních dveřích.Jedná se o výučtování za měsíc a půl užívání bytu.Zálohy na tyto měsíce jsem řádně zapletil,ale město tvrdí,že jsem je nepustil do bytu a proto byl udělán průměrem s tím,že v létě si předplácím zimu.Byt jsem právě na konci zúčtovacího období licitoval a zálohy mi byly určeny.Žádné oznámení jsem do schránky nedostal.

Odpověď na otázku

Podejte reklamaci na provedené vyúčtování. V létě si sice předplácíte zimu, ale pouze pro rovnoměrné rozložení záloh v zúčtovacím období.Požadujte tedy provedení rozúčtování dle §6, odst. 5 vyhlášky č. 372/2001Sb., protože ve Vašem případě došlo ke změně konečného spotřebitele v průběhu zúčtovacího období a nejsou známy odečty k termínu změny.Rozdělení bude tedy následující:a) spotřební složka nákladů na tepelnou energii na vytápění podle skutečné klimatické náročnosti příslušných částí zúčtovacího období před a po termínu změny konečného spotřebitele; nejsou-li tyto údaje známy, podle přílohy č. 3 k této vyhlášce,b) základní složka nákladů na tepelnou energii na vytápění v poměru počtu dnů vytápění bytu nebo nebytového prostoru před a po termínu změny konečného spotřebitele.