vyúčtování

  1. ARTAV
  2. vyúčtování
ostatni

Text otázky

Dobrý den. Děkuji za informaci. Správně jsem pochopila, že když nejsou měřiče, tak společné náklady na tepelnou energii - vytapění a ohřev užitkové vody musi být rozloženy-výúčtovány v poměru 60,40 procent. Majitel paneláku má svou plynovou kotelnu.Jakým způsobem se určuje spotřeba studené vody pro ohřev TUV. Máme 1 společný vodoměr na studenou vodu, v výčtováni jsou jen náklady - vodné, stočné, voda pro ohřev TUV. Reklamaci jsme napsali.

Odpověď na otázku

Spotřeba studené vody pro ohřev, která se rovná celkové spotřebě teplé vody v domě se měří na vodoměru na vstupu studené vody do ohřívače (boileru).Uvedené rozdělení tepla na vytápění a ohřev vody v poměru 60:40 použijete tehdy, pokud nemáte změřené skutečné množství tepla potřebné k ohřevu vody během letního provozu, kdy se topí jen pro ohřev vody. Pokud víte, kolik tepla potřebujete ve Vašem domě pro ohřev 1m3 studené vody, můžete tímto číslem vynásobit celkovou roční spotřebu teplé vody (podle vodoměru předboilerem) a dostanete celkovou spotřebu tepla pro ohřev vody. Tu odečtete od celkového množství tepla vyrobeného v kotelně a zbytek tepla je teplo pro vytápění.