vyuctovani

  1. ARTAV
  2. vyuctovani
ostatni

Text otázky

dovuluji si Vás požádat o pomoc orientaci vyúčtování za rok 2009. Jsme společenství o šesnácti bytových jednotkách. Na mém vyúčtování je uvedená otápěná plocha 65,41m2. Plocha TUV 75,09m2 teplo 53,7m2 TUV 51,7GJ zdá se mně že teplo je skoro stejné jako ohřev TUV je to možné? Také chci podotknout , že máme již několik let prošlé vodoměry na SV a TUV. V ném případě bylo dle vodoměru naměřeno 104m3 TUV a připočítali mně dalších 19m3 celkem moje spotřeba 123m3 TUV. Na ohřev celkové spotřeby TUV pro 16 bytových jednotek (636m3) bylo spotřebováno 267GJ. Mě bylo účtováno na ohřev mé spotřeby (123m3) 51,7GJ. To znamená, že na 15 bytů bylo účtováno 215,3GJ je to možné? A ještě prosím o jeden dotaz nemáme v bytech měřidla na topení. V mém případě bylo dáno do vyúčtování 53,7 za jeden GJ u nás účtováno 447,29 = 24019,47. Já mám na vyúčtování 23995,-. Nevím zda je zohledněna sotřební složka nebot rozdíl = 24.47. Nebo když nejsou měřáky tak nemusí být? děkuji za jakoukoliv radu. Dagmar

Odpověď na otázku

Váš dotaz zahrnuje velmi mnoho problémů dohromady, zodpovíme je postupně:1. Za správnost vstupních podkladů pro rozúčtování zodpovídá vlastník objektu – to se týká jak podlahových ploch (jsou různé pro vytápění a proTUV) tak i stanovení spotřeby tepla pro vytápění a pro TUV.2. Skutečnost, že bytové vodoměry SV a TUV nemají platné ověření, má vliv na provádění rozúčtování nákladů na tyto položky, neboť v souladu s platnou legislativou není přípustné údaje z takových měřidel požít pro potřeby rozúčtování nákladů na poskytování SV a TUV, musí být zvolen jiný postup.3. Co se týče Vašich konkrétních nákladů, resp. správnosti celého rozúčtování, i zde platí, že za jeho správnost zodpovídá vlastník objektu – máte-li tedy jakékoliv pochybnosti o správnosti vstupních údajů nebo o zvoleném postupu, je třeba toto rozúčtování reklamovat nejprve u vlastníka objektu.4. Není-li v bytech instalováno poměrové měření (indikátory-rozdělovače topných nákladů), pak spotřební složka postrádá smysl a náklady na vytápění se rozúčtovávají pouze podle tzv. započitatelné podlahové plochy.