Vyúčtování a měřidla

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování a měřidla
ostatni

Text otázky

Dobrý den,bydlíme v panelovém domě se šesti vchody. Byty ve dvou vchodech byly odprodány nájemníkům, a založili jsme sdružení vlastníků. Vyúčtování za vytápění a vodu se nám ale zdá nesprávné. Potíž je v tom, že nemáme možnost kontroly, jelikož měřáky na vstupu do domu jsou pro všech šest vchodů. Požadovali jsme, aby byly nainstalovány měřáky pouze pro naše sdružení, abychom tak měli možnost kontrolovat objem rozůčtovaných nákladů ( poměrově ). Bylo nám sděleno, že nám vyhoví pouze pokud měřáky a instalaci uhradíme ( v řádu desítek tisíc ). To nám ovšem nepřijde správné. Pokud po nás někdo požaduje úhradu za službu, měl by přeci také umožnit kontrolu. V opačném případě by po nás v obchodě mohli chtít i zaplatit za účtenku, která také slouží ke kontrole.Máme nárok na instalaci měřidel na vstupu do našeho sdružení vlastníků a kdo je povinnen instalaci a měřidla uhradit? Děkuji

Odpověď na otázku

Instalace měřidla pro měření dodávek tepla či vody je v povinnostechdodavatele příslušného media. Měřidlo je vždy v majetku dodavatele, který jepovinen je udržovat a pravidelně dávat na povinné periodické ověřenísprávnosti (cejchování).Majitel domu je však povinen na vlastní náklad upravit rozvody v domě podlepožadavku dodavatele tak, aby měřidlo mohlo být do rozvodu instalováno. Tatoúprava může být, zejména u rozvodů vytápění, dost náročná a tedy i nákladná.Pokud jde však o měření teplévody, tam platí § 78 zák. č. 158/2009Sb. odst. 6, kdy je dodavatel – držitellicence povinen nejpozději do 1. září 2011 v každém odběrném místě osaditměření, pokud se nedohodne o způsobu rozdělení nákladů na jednotlivá odběrnámísta mezi všemi odběrateli připojenými na předávací stanici.To vše platí za předpokladu, že máte zřízenu tzv. tepelnou přípojku pro své sdružení. Náklady na zřízení přípojky dle energetického zákona č. 91/2005Sb. (EZ)§79 hradí ten, v jehož prospěch byla zřízena, pokud se s dodavatelem nedohodne jinak.V každém případě doporučujeme, jednání s přímým dodavatelem tepla se snahou uzavřít smlouvu o dodávce tepelné energie (§76, odst.3 EZ).