Vyúčtování dodávky tepla

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování dodávky tepla
ostatni

Text otázky

Dobrý den, při vyúčtování dodávky tepla majitel domu použil rozdělení dle měsíců faktury dodavatele tepla, ale nechce tyto faktury předložit nájemníkům a zaslal pouze vlastní tabulku s údajnými spotřebami z faktur. Stejně tak nechce předložit doklad o platné kalibraci patního měřidla, přičemž např. rozdíly ve spotřebě tepla za 1.-3.2012 dle faktur v tabulce a počtu denostupňů je 3,58% a oproti Příl.3 Vyhl.372/2001 Sb. o 5,68%., což zpochybňuje správnost měření.Je odmítnutí předložení faktur a dokladu o kalibraci patního měřidla důvodem k reklamaci příp. úhrady dodávky tepla za část roku pouze dle skutečného počtu denostupňů?Děkuji za odpověď Sehnal

Odpověď na otázku

Odpověď na Váš dotaz je dána ustanovením §7 vyhlášky č.372/2001Sb.! Co všechno má vlastník zúčtovací jednotky uvést do rozúčtování řeší §7,odst.2, písmeno a až h! S čím má vlastník a s jakými konkrétními podklady seznámit konečného spotřebitele (uživatele bytu) na jeho žádost, je uvedeno v odst. 3, §7 citované vyhlášky. Pokud vlastník odmítá Vás s těmito podklady dle odst.3 seznámit, máte právo uplatnit reklamaci. Je nelogické, že Vám nechce ukázat protokol AMS, které provádělo úřední ověření patního vodoměru. Ještě poznámku, porovnávat přepočtenou spotřebu tepla dle ,faktur od dodavatele s uvedenými % v příloze č. 3 vyhlášky č. 372/2001 Sb. a z rozdílů vyvozovat jakékoliv závěry je scestné, neboť uvedená % jsou na základě dlouhodobého sledování a jsou zprůměrována. Průběh klimatických podmínek, zvláště měsíců v rámci topné sezony mohou se od těchto průměrných hodnot značně odlišovat.