Vyúčtování energii

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování energii
legislativa

Text otázky

Dobrý den , bydlím v nájmu od roku 2015 . Pravidelně platím nájem a majitel mě za 5 let neposlal vyúčtování služeb plyn,elektřina,voda.Ted po 5 letech mě zaslal vyúčtování za celých pět let.Chtěl bych se zeptat jestli je zákoné po mě vyžadovat zaplacení energii po tak dlouhe době.Ani jednou mě majitel nenaznačil ,že by jsme měli nějaké nedoplatky.Proto mě ted příjde od něho velice nefér , že mě zaslal vyúčtování po tak dlouhé době.Kdyby mě o téhle situaci informoval hned po prvním roce ,měl bych snahu si dát vyšší zálohy.Proto nechápu jeho záměr a chování.Prosím poradte co se stím dá dělat .Častka kterou po mě požaduje je pro mě likvidační. děkuji s pozdravem Maša.

Odpověď na otázku

K Vašemu problému se vztahují dva zákonné předpisy:

1. Občanský zákoník (zákon 89/2012 Sb.) stanoví lhůtu na promlčení nároků na tři roky. To znamená, že pronajímatel může požadovat úhradu služeb (vytápění, voda a další) za nejvýš tři roky zpětně.

2. Zákon 67/2013 Sb. v platném znění stanoví povinost poskytovateli služeb předat příjemci služeb (nájemci bytu) vyúčtování za sledované období (které nemůže být delší než 12 měsíců) do čtyř měséců po skončení období. Pokud je účetním obdobím kalendářní rok, znamená to předat vyúčtování do 30. 4. následujícího roku. Za nepředání vyúčtování ve stanoveném termínu má příjemce služeb nárok na pokutu ve výši 50 Kč za každý den, počínaje 1.5. až do předání vyúčtování.

-japo-

Menu