Vyúčtování nákladů na teplo a TUV

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování nákladů na teplo a TUV
ostatni

Text otázky

Hezký den,§7 odst. 2 písm. f) vyhlášky 372/2001 Sb. uvádí následující: "Ve vyúčtování vlastník uvede ...podíly nákladů připadající na konečné spotřebitele s uvedením základních složek, spotřebních složek a celkových nákladů v Kč...". Co je prosím míněno "podíly nákladů na konečné spotřebitele"? Co si pod tím představit a co má být tedy ve vyúčtování uvedeno?Děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď na otázku

Vyhláška 372/2001 Sb. uvádí v §7 odst. 2 uvádí dosti podrobně, co má vyúčtování obsahovat. Pokud jde konkrétně o písmeno f), je potřeba vyjít z §4 vyhlášky, kde je zejména uvedeno, co je to základní složka, co je spotřební složka a jak se s nimi nakládá. Ve vyúčtování musí být uveden celkový náklad na vytápění a celkový náklad na poskytování teplé vody pro celou zúčtovací jednotku. Dalšími údaji jsou započitatelná podlahová plocha vašeho bytu a výše náměrů odečtených z indikátorů na vašich radiátorech. Celkový náklad na vytápění se rozdělí na tzv. základní a spotřební složku. Základní složka může být ve výši 40 až 50% a její konkrétní velikost stanovuje majitel objektu (družstvo, SVJ,…), zbytek nákladů tvoří spotřební složku. Ve vyúčtování je dále uveden podíl nákladů na konečného spotřebitele. V případě nákladů na teplo je to podíl na základní složce – ten se stanovuje podle velikosti podlahové plochy bytu a podíl na spotřební složce – ten se stanovuje podle výše náměrů indikátorů na otopných tělesech (může být dále korigován podle pravidel uvedených v §4 vyhlášky). Součtem těchto dvou hodnot vznikne celkový podíl nákladů na vytápění konečného spotřebitele.

Menu