vyúčtování nákladů na topení a TuV

  1. ARTAV
  2. vyúčtování nákladů na topení a TuV
ostatni

Text otázky

Dobrý den, prosím o radu.Jakým způsobem vypočítat a rozdělit náklady na výrobu tepla a na teplou vodu. Od července t.r. se odpojujeme od dodavatele mimo dům (panelový). Budeme mít vlastní kotelnu na plyn. Kotelna bude místo stávajícího výměníku. Budou zde 2 kotle, 1 vodoměr na na studenou vodu (pro topení i SV pro ohřev. Musí se spotřebovaný plyn v m3 přepočítávat na kWh nebo se do nákladů započítá celková fakturovaná cena za plyn, vodu, elektřinu, obsluha, revize atd.? a pak se doále rozůčtuje podle % (40a 60)? Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Vážená paní Ivano, na otázku si v podstatě odpovídáte v druhé části dotazu sama. Ano, předmětem rozúčtování budou veškeré náklady vyjádřené v Kč na provoz kotelny (na palivo, na studenou vodu, mzdy včetně odvodů, odpisy, opravy, revize a podobně) které se rozdělí v poměru 60% nákladů na tepelnou energii na vytápění a 40% nákladů na tepelnou energii na ohřev teplé užitkové vody dle !6 odst. 1 vyhl. č. 372/2001 Sb. !Doporučujeme osadit na vstup studené vody do ohřívače TUV samostatný vodoměr pro registraci celkové spotřeby teplé vody v domě. Druhý vodoměr použít pro zjišťování ostatní spotřeby vody v kotelně (napouštění a doplňování vody do systému vytápění, mytí, úklid, WC apod.) V letním období, kdy bude kotelna topit jen pro ohřev vody, si zjistíte, kolik plynu spotřebujete na ohřev 1m3 teplé vody. Pomocí tohoto údaje a zjištěné celkové spotřeby teplé vody budete moci přesněji a podle skutečnosti rozdělovat vyrobené teplo na teplo pro vytápění a pro ohřev TUV a nahradit tím počáteční paušální dělení v poměru 60:40.