Vyúčtování nákladů na vytápění

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování nákladů na vytápění
ostatni

Text otázky

Dobrý den, mám prosbu, potřebovala bych vysvětlit, jak se počítají náklady na spotřebu tepla. Vím, že je to součet základní a spotřební složky. Ale na vyúčtování mého dědy je spotřební složka také součtem dvou údajů 1.údaj 18 766,37 korigovaných dílků (k tomuto číslu se firma dostala po korekci protopených dílků na indikátorech bytu), ale kde vzali 2.údaj "průměrná spotřební složka odpovídající tepelné stabilitě domu 16-18ºC (§4 vyhl.372/2001 Sb.) je 20 243,1 dílků". Tzn. děda má na vyúčtování spotřebu z indikátorů 39009,56 dílků. Nikde jsem nenašla, kde se firma k tomuto údaji dostala. Děkuji

Odpověď na otázku

Důvodem korekce, na kterou se ptáte, je ustanovení odst.4., §4 vyhlášky č.372/2001 Sb. V návaznosti na vyhlášku č.194/2007 Sb. o vytápění je dolní mez stanovená odst.4., §4 vyhlášky č.372/2001 Sb. nikoli na průměr minus 40 %, nýbrž na teplotu tepelné stability objektu (dle vyhlášky č.194/2007 Sb.), což činí cca průměr minus 25 %. Způsob, jakým bude požadovaná korekce uplatněna, určuje vlastník objektu a proto je třeba konkrétní dotazy směřovat na něho.

Menu