vyúčtování neobydleného bytu

  1. ARTAV
  2. vyúčtování neobydleného bytu
ostatni

Text otázky

Vlastním byt v bytovém domě, který neobývám ani ho nepronajímám. Byt je navíc krajový a pod ním je otevřené garážové stání. Pamatuje vyhláška i na tuto situaci? Doplácení tepla v tomto případě mi připadá nelogické a zasahování do občanských práv. Z mého pohledu by sousedící byty měli být do té doby než bude byt užíván hodnoceny jako krajové a já bych neměl nic doplácet.

Odpověď na otázku

Vaší povinností je tento byt vytápět v souladu s platnými předpisy, tedy respektovat projektované výpočtové teploty a nedovolit, aby v době otopného období poklesla teplota v jednotlivých vytápěných místnostech pod teplotu tepelné stability domu, což je obvykle teplota okolo 17 až 18 °C. Při nižších teplotách by mohlo docházet ke kondenzaci vodních par v obvodových konstrukcích a následném poškozování domu (koroze výztuže, tvorba plísní).Skutečnost, že byt neobýváte, nemá na tuto povinnost žádný vliv.