Vyůčtování neobydlených bytů a topení v nich.

  1. ARTAV
  2. Vyůčtování neobydlených bytů a topení v nich.
ostatni

Text otázky

Dobrý den,bydlím v osmém patře panelového bytu.Nad mým bytem je už jen střecha a pode mnou neobydlený byt,ve kterém se netopí.Nejsem schopná svůj byt dostatečně vytopit.Chci se zeptat zda majitel bytu je povinen při nové vyhlášce topit v bytě alespoň na minimum a jakým způsobem se bude rozpočítávat teplo,protože v paneláku je ještě dost neobydlených bytů.Děkuji.

Odpověď na otázku

Nová vyhláška č.269/2015Sb. nemá žádný vliv na povinnost vlastníka objektu jej vytápět. Tuto povinnost mu ukládá vyhláška č.194/2007Sb. (ve znění vyhlášky č.237/2014Sb.) ve svém §2 a odstavcích 6 a 10.Dále pak §3, odst. 5 stanovuje výpočtové teploty vnitřního vzduchu a relativní vlhkosti v otopném období ve vytápěných místnostech (v příloze č. 1 k této vyhlášce), kdy pro byty (trvale užívané obývací místnosti) je stanovena teplota na 20st.C.Stav neobydlených bytů řeší nová vyhláška (269/2015) stejně, jako dosavadní platná (372/2001), a to ve svém §5, odst. 7 tak, že nemá-li byt svého příjemce služeb (konečného spotřebitele), rozumí se příjemcem služeb vlastník zúčtovací jednotky (objektu).Tedy, neobsazené byty budou účtovány vlastníkovi zúčtovací jednotky.

Menu