Vyúčtování odběru studené vody

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování odběru studené vody
ostatni

Text otázky

Dobrý den,v domě máme 2 nájemníci nainstalovaný měřič SV. Já jsem si tento měřič nechala nainstalovat v 90.letech minulého století na doporučení bytového podniku (tehdy OKD, dnes RPG Byty) na vlastní náklady a nechávám pravidelně provádět cejchování tohoto vodoměru (opět na vlastní náklady). Spotřeba studené vody mi byla doposud účtována dle tohoto vodoměru (plus nějaká fixní částka za ztráty). Koncem roku koloval po domě papír z RPG byty, kde bylo popsáno, jak bude účtována spotřeba studené vody. Pokud zmíněný dokument podepíše 50% nájemníků, bude studená voda rozúčtována dle vodoměrů a zbytek bude rozúčtován mezi nájemníky (samozřejmě, že k účtům z vodoměru bude připočnena fixní částka pro ztráty). V tomto dokumentu se oháněli nějakou vyhláškou, jejíž číslo jsem už zapomněla. Vzhledem k tomu, že máme v domě pouze 2 bytyvodoměr na Sv, nepředpokládám, že ostatní nájemníci budou s tímto rozúčtováním souhlasit a hrozí mi tedy, že mi bude spotřeba vody naúčtována nějakým průměrema zaplatím mnohem více, než jsem skutečně spotřebovala (vč. fixního poplatku). Chtěla bych se tedy zeptat, zda existuje skutečně nějaká vyhláška, dle které mi mohou naúčtovat platbu za zboží (v tomto případě odběr SV), které jsem prokazatelně neodebrala a jak se případně proti tomu bránit. Děkuji za odpověď. Hana Němcová

Odpověď na otázku

Rozúčtování studené vody je majitel objektu povinen provádět dle odst. 14 a15 cenového výměru č.1/2009, část II., položka 2 – Pitná voda dodávaná do vodovodní sítě pro veřejnou potřebu jiné osobě, než je odběratel („předaná voda“).Odst. 14) ukládá, že rozúčtování vodného a stočného jednotlivým spotřebitelům se provede podle dohody uzavřené mezi odběratelem (majitelemobjektu) a spotřebiteli (uživateli bytu nebo nebytových prostorů) účastnícími se rozúčtování.Odst. 15) ukládá, že nedojde-li k dohodě podle odst. 14) nejméně s polovinou spotřebitelů, provede se rozúčtování dle počtu obyvatelů bytu v závislosti na vybavení bytu a podle počtu a druhu nebytových prostorů (směrná čísla roční potřeby vody dle Přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.).Studená voda není v čR zboží, je však dle občanského zákoníku služba spojená s užíváním bytu. Závěrem je nutno dodat, že měrné číslo potřeby vody vychází ze statistické spotřeby vody připadající na osobu a rok v m3.Text cenového výměru naleznete na našich vebových stránkách http://www.artav.cz/legislativa.html.