Vyúčtování ostatních nákladů spojených se službou teplo

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování ostatních nákladů spojených se službou teplo
ostatni

Text otázky

Dobrý den,naše správní firma, která byla vyměněna Městskou částí v polovině loňského roku nám poslala vyúčtování za první pololetí roku 2009. Vyúčtovaná částka za teplo nás všechny šokovala a proto většina nájemníků bytových jednotek podala reklamaci, která byla správní firmou zamítnuta. Cena celkové částky za službu teplo dosáhla za první pololetí 2009 u bytové jednotky s vytápěnou plochou 87 m2 částky 19850 Kč. Byty jsou vytápěny centrálním topením, s tím že v objektu je výměníková stanice. Chci se zeptat pod jakou položkou ve vyúčtování by se měli náklady spojené s provozem výměníkové stanice a distribucí tepla tj. náklady na spotřebu elektrické energie, opravy a údržbu, mzdy a zákonné pojištění obsluhy, výrobní režie objevit a jestli máme jako nájemnci byt žádat doložení nákladů na tyto položky.Děkuji,Naďa Plzáková

Odpověď na otázku

Vážená paní Plzáková. Způsob rozůčtování nákladů na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody určuje vyhláška 372/2001 Sb. Tato vyhláška v § 7 odst. 3 určuje: „Vlastník seznámí konečného spotřebitele na jeho žádost s podklady, ze kterých vyúčtování vychází, případně se způsobem rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi ostaní konečné spotřebitele v zúčtovací jednotce.“ V souladu s tímto ustanovením požadujte písemně po majiteli objektu seznámení s podklady vstupujícími do rozúčtování. Znění vyhlášky 372/2001 Sb. naleznete na našich webových stránkách www:artav/odkazy/legislativa.Pokud se týče správnosti stanovení ceny tepla vstupujícího do objektu, musíte tento dotaz položit na jiném odborném portále, neboť touto problematikou se naše poradna nezabývá.