vyúčtování plateb za teplo

  1. ARTAV
  2. vyúčtování plateb za teplo
ostatni

Text otázky

V roce 2005 si někteří nájemníci, vlastníci bytu provedli zateplení svého bytu výměnou stávajících oken za plastová, ale při vyúčtování tepla za rok 2006 k tomu správce objektu SBD nepřihlédl. Náklady za teplo rozpočítal všem stejně. Domnívám se, že zateplením bytové jednotky dochází k úspoře tepla, a že toto by se mělo promítnout na ročním vyúčtování. (Měřáky v bytech nejsou nainstalovány).

Odpověď na otázku

Pokud v domě není zavedena registrace vytápění v jednotlivých bytech (bytové měřiče nebo indikátory vytápění), není možno vyhodnotit nižší spotřebu tepla v lépe izolovaných bytech. Vytápění pak lze rozúčtovat jen podle plochy bytu. K úspoře množství dodaného tepla po částečném zateplení jistě došlo, byla však přenesena na všechny vlastníky a do budoucna to bude stejné.Pokud se s takovým stavem nechcete smířit, pokuste se prosadit instalaci indikátorů vytápění v bytech. Možné dodavatele naleznete v seznamu členů ARTAV na těchto stránkách.