vyúčtování plateb za teplo

  1. ARTAV
  2. vyúčtování plateb za teplo
ostatni

Text otázky

Vyúčtování plateb za teplo bylo provedeno v našem panelovém domě za každý vchod zvlášť, protože na patě každého z vchodu je umístěno měřidlo na teplo. Náš vchod měl vyšší spotřebu a to z důvodu orientace na severní stranu, druhý vchod je tak naším vchodem chráněn a má nižší spotřebu. Domnívám se správně, že pokud se jedná o jeden objekt, měla by být spotřeba tepla počítána jako za celek?

Odpověď na otázku

Rozhodující je, zda každý vchod má samostatně uzavřenou smlouvu o dodávce tepla a fakturační měřidlo na patě domu. Pak je každá sekce samostatnou zúčtovací jednotkou a bude účtována nezávisle na spotřebě sousedních sekcí.Pokud všechny sekce domu tvoří jednu společnou zúčtovací jednotku a měřiče tepla na patách sekcí jsou jen podružným měřením, měla by se vyšší spotřeba krajních sekcí respektovat.