Vyúčtování při pololetní výměně hlavního měřáku.

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování při pololetní výměně hlavního měřáku.
ostatni

Text otázky

Dobrý den jsme SVJ s 31 bytovými jednotkami.Při vyúčtování studené vody jsme zjistili velký rozdíl mezi patním měřákem 2054m/3 a součtem vodoměrů v bytech 1663m/3.Při reklamaci u Veolie nám měřák přijdou odebrat ke kontrole 23.6.2014. Jak se bude postupovat při zjištění špatného měřáku při vyúčtování za ten rok 2014 do výměny měřáku? SVJ zapíše stav vodoměrů v bytech v tento den v jednotlivých bytech a co máme udělat dál? Děkujeme za odpověď Lacinová

Odpověď na otázku

Podle našich zkušeností není v naprosté většině případů závada na straně fakturačního vodoměru dodavatele vody.Pokud se zjistí, že fakturační vodoměr nevyhovuje metrologickým požadavkům, bude Vám dodavatel vody s největší pravděpodobností kompenzovat pouze „určitou“ část nákladů na spotřebu za období uvedené v poslední faktuře. Rozúčtování nákladů na spotřebu vody provedete po této případné kompenzaci stejným způsobem, jakým jste jej prováděli dosud. Je-li srovnávána spotřeba vody určená fakturačním vodoměrem a součtem bytových vodoměrů je potřeba přihlédnout k následujícím skutečnostem:- rozdílné skutečné chyby jednotlivých vodoměrů- rozdílné termíny odečtů spotřeby patního vodoměru a vodoměrů bytových- případné úniky a nelegální odběry z domovního rozvodu- případné nesprávné montáže bytových vodoměrů a jejich metrologické zajištění- posouzení správné dimenze fakturačního vodoměru- četnosti čistění filtru vodoměrné sestavy fakturačního vodoměruPo vyloučení neměřených odběrů a nesprávné montáže by měl být rozdíl mezi spotřebou určenou fakturačním vodoměrem a součtem bytových vodoměrů menší než 25%. Podle našich zkušeností je odchylka v naprosté většině případů maximálně 20%. Odpověď byla sestavena na základě vyjádření českého metrologického institutu.

Menu