Vyúčtování při změně nájemníka

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování při změně nájemníka
ostatni

Text otázky

Nastěhovali jsme se do nového bytu v srpnu roku 2007. Platili jsme zálohy na vodu, plyn a elektřinu. Dnes jsme dostali vyúčtování za rok 2007. Ale celý rok. Jsme dva a tímto ročním vyúčtováním vyšlo, že jen za teplou a studenou vodu máme platit 10000,-Je možné aby nám pronajímatel zaúčtoval celý rok? Je možné si někde zažádat o měsíční vyúčtování spotřeby?

Odpověď na otázku

Tuto věc musíte projednat jedině s majitelem bytu, resp. vycházet z platné nájemní smlouvy, kde by mělo být ve Vašem zájmu uvedeno, jakým způsobem (resp. jakým podílem) budou hrazeny náklady spojené s užíváním bytu za roky, které „neodbydlíte“ celé. Obvyklé je např. zaznamenání stavu zmíněných měřidel při převzetí, resp. předání bytu.