Vyúčtování při změně nájemníka

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování při změně nájemníka
ostatni

Text otázky

V roce 2006 byli dva uživatelé. První od 1.1.2006 do 31.3.2006. Druhý od 1.4.2006 do 31.12.2006. První odečet poměrových měřidel byl proveden k 31.3.2006 (1.uživatel) a druhý odečet na konci roku (2.uživatel)- oba BD. Oba uživatelé žádali samostatná vyúčtování. Jak mají být roční náklady rozděleny? Podle skutečných nákladů v příslušném období, nebo nákladůza celý rok. Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Základem pro rozúčtování mohou být jedině celkové náklady na vytápění domu za účtované roční období. Rozúčtování je poměrové a nelze proto určit spotřebu bytu k datu, ke kterému nebyly provedeny odečty ve všech bytech domu a odečty domovních měřidel.Náklady na jednotlivé uživatele během stěhování jsou vypočítány na základě změnových listů z nákladů určených rozúčtováním celé zúčtovací jednotky na konkrétní bytovou jednotku. Náklady mohou být rozděleny na základě údajů o odečtech měřidel a indikátorů z předávacího protokolu o převzetí bytu nebo na základě přílohy č.3 vyhlášky 372/2001 Sb., pokud tyto odečty nebyly provedeny. U odpařovacích indikátorů nelze provést meziodečty při změně uživatele bytu, pokud k této změně došlo před 1.9. kalendářního roku s ohledem na tzv. „studený odpar“.Ve vašem případě je tedy nutno rozdělit základní i spotřební složku bez využití odečtů ke dni změny uživatele, podle vyhl.372/2001 §6, ost.(5).