Vyúčtování prošlého vodoměru.

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování prošlého vodoměru.
ostatni

Text otázky

Dobrý den,má právo majitel domu rozpočítat studenou vodu mezi nájemníky,jestliže je vodoměr propadlý jeho vinou?Děkuji...

Odpověď na otázku

Odpověď na Váš dotaz je velice stručná. Vodoměry jako stanovená měřidla musímít platné úřední ověření, pokud mají být použity pro rozúčtování spotřebyvody. Doba platnosti úředního ověření u vodoměrů na studenou vodu je 6roků a u vodoměrů na teplou vodu 4 roky. Ve Vašem případě tedy nemohoubýt údaje neověřených vodoměrů použity pro rozúčtování. V tomto případě byměl vlastník postupovat v souladu s vyhláškou č. 428/2001 Sb., kterou seprovádí zákon č. 274/2001 Sb. dle směrných čísel uvedených v příloze uvedené vyhlášky.