vyuctovani r.2014

  1. ARTAV
  2. vyuctovani r.2014
ostatni

Text otázky

Mám podle legislativy nefunkční vodoměry a stejně si obec dělá vyúčtování podle jejich měření. Jak postupovat v novém vyúčtování když už teď čekám na reklamací za r.2013 a od července mi ani úřad nezajistil na mou písemnou žádost přezkoušení a výměnu? Jak dostat peníze za špatně vyúčtování zpět? Obec je vlastníkem bytu

Odpověď na otázku

Jestliže má vodoměr prošlou lhůtu pro cejchování, nelze jeho měření pro vyúčtování použít a musí se vyúčtovat jiným způsobem. Lhůty pro vyúčtování, reklamace vyúčtování a vyřízení reklamací řeší §7 a §8 Zákona 67/2013 Sb. Za předpokladu, že zúčtovacím obdobím je kalendářní rok, tak vyúčtování má být doručeno příjemci služby nejpozději do konce dubna, reklamace nebo námitka ke způsobu vyúčtování má být podána do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování a vyřízení námitek opět do 30 dnů od doručení námitek. Pokud obě strany využijí uvedené lhůty celé, musí být případné námitky proti vyúčtování vyřízeny nejpozději do konce června. Podle §13 stejného zákona je nesplnění této lhůty sankcionováno pokutou ve výši 100 Kč za každý započatý den prodlení. Pokud na vaše písemné reklamace a žádosti obec nereaguje a můžete svá písemná podání prokázat, budete se muset obrátit na soud.

Menu