vyúčtování rozdílu fakt. měřidla a byt. vodoměrů

  1. ARTAV
  2. vyúčtování rozdílu fakt. měřidla a byt. vodoměrů
ostatni

Text otázky

Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o radu. Předseda výboru SVJ nás požádal jako správce o rozúčtování vody pro rok 2014 tímto způsobem: V domě mají 1 fakt. vodoměr, který by chtěl rozpočítat tak, že nejdříve by se z fakturačního vodoměru vyčlenilo množství m3 naměřených v bytech na SV a TUV. Tato část by se rozpočítala poměrem bytových vodoměrů, kde by cena 1m3 odpovídala přesně ceně fakturační. Rozdíl vzniklý mezi patním vodoměrem a bytovými vodoměry by chtěl rozpočítat podle počtu bytů. Mohu tento způsob použít, když si ho odsouhlasí na schůzi SVJ a jakým % hlasů, když fakturační měřič je pro SV i TUV? Děkuji

Odpověď na otázku

Ujednání o způsobu rozúčtování TUV je podle §6 Zákona 67/2013 Sb. potřeba učinit po uplynutí zúčtovacího období. Pro rok 2014 by tedy ujednání muselo být učiněno do 31.12.2013. Ujednání učiněné v letošním roce bude platné pro rok 2015. Ujednání o tom, že rozúčtování proběhne jinak, než podle vyhlášky 372/2001 Sb. musí schválit všichni vlastníci v domě. Pokud takové ujednání není, postupuje se podle citované vyhlášky. Předokládám, že se jedná o centralizované poskytování TUV a že tedy část SV dodaná do objektu, se na patě domu spotřebovává na přípravu TUV. V takovém případě dodavatel tepla a teplé vody měří množství SV, které pro přípravu TUV použil a toto množství se použije k poměrnému rozpočítání do jednotlivých bytů podle bytových vodoměrů na TUV. Podle §7 Vyhlášky 372/2001 Sb. je toto množství potřeba uvést do vyúčtování nákladů. K tomuto množství nelze dospět součtem náměrů bytových vodoměrů, protože tyto vodoměry nejsou fakturační. Pro množství vody spotřebované pro přípravu TUV je tedy potřeba použít centrální měření.Způsob navrhovaný předsedou výboru SVJ má několik vážných úskalí. Porucha jednoho nebo více bytových vodoměrů by se přenášela na všechny byty. Jak by se řešil případ, kdy jeden uživatel bytu neumožní odečet? To všechno by mělo případné ujednání obsahovat, aby se předešlo následným případným sporům.

Menu