vyúčtování služeb

  1. ARTAV
  2. vyúčtování služeb
ostatni

Text otázky

Dobrý den, když nájemník není v nájem.bytě přítomen a byt neužívá nápř. 2 měsíce, jak se provádí vyúčtování služeb na spol.el., vody(není podruž.vodoměr)apod. Tyto služby se počítají např. tak, jako kdyby byl přítomen pouze 10 měsíců?V jakém zákoně bych to našla? Děkuji Vám M.Radarová

Odpověď na otázku

Nejsou-li v domě instalovány bytové vodoměry, rozúčtovává se spotřeba vody podle počtu osob, v souladu s cenovým výměrem MF čR č. 1/2012. Tento předpis je směrodatný a závazný, pokud v domě neplatí zvláštní pravidla vydaná vlastníkem domu. V uvedeném předpisu se nerozlišuje, zda uživatel bytu tráví v bytě celých dvanáct měsíců v roce či zda určitou dobu (třeba dva měsíce) bydlí někde jinde.Podobná pravidla platí pro rozúčtování nákladů na vytápění, která jsou stanovena ve vyhlášce MMR č.372/2001 Sb.Vyúčtování el. pro spol. prostory a další služby spojené s užíváním bytu naše poradna neřeší.

Menu