Vyúčtování služeb- ohřev TUV

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování služeb- ohřev TUV
ostatni

Text otázky

Dobrý den, obracím se na Vás s následujícím dotazem. Ve státním bytě máme měřidla jen na teplou vodu. V roce 2006 naměřeno 60 m3, v roce 2007 naměřeno 34 m3. I přes cca 50% úsporu stouply enormně náklady na ohřev TUV, takže v konečném vyúčtování se úspora spotřebované vody vůbec neprojevila. Naopak. Správa budov toto zdůvodnila tím, že náklady pro rozúčtování dostává od jiné firmy, která spravuje kotelnu. Celkové náklady na ohřev v roce 2006 = cca 500.000 Kč, v roce 2007 = cca 800.000 Kč. Podlahová plocha bytu se nezměnila, spotřební složka je nižší, zima byla mírná, kotelna je stále plynová a přesto jsou náklady tak vysoké, že není v našem vyúčtování zaznamenána žádná úspora, naopak náklady na ohřev TUV nám vzrostly. Poraďte prosím, jak postupovat dále s reklamací, když nám bylo sděleno, že rozúčtování je správné. Děkuji.

Odpověď na otázku

Výši úplaty za teplou vodu musíte reklamovat u majitele (správce ) objektu. Výše nákladů na ohřev teplé vody účtovaná dodavatelem tepla musí odpovídat smlouvě uzavřené mezi dodavatelem tepla tj. správcem kotelny a odběratelem tj. ve Vašem případě asi městem zastoupeným správou budov. Součástí této smlouvy by mělo být i cenové ujednání o stanovení ceny, možnostech a důvodech jejího zvýšení. Kalkulace by měla být v souladu s příslušným cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu (ERU). Vzorovou smlouvu lze nalézt na stránkách ERU.Doporučuji dle §7, odst. 3 vyhlášky č. 372/2001Sb. písemnou reklamaci s požadavkem na vysvětlení zvýšených nákladů na ohřev teplé vody. V případě nesrovnalostí ve smlouvě na dodávku tepla nebo když dodavatel tepla nebude schopen doložit, že navýšení nákladů je v souladu s platnými předpisy, je nutno se obrátit na Státní energetickou inspekci, která je ze zákona pověřena možností kontroly.