Vyúčtování služeb u podílového spoluvlastnictví

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování služeb u podílového spoluvlastnictví
legislativa

Text otázky

Dobrý den, jako správce nemovitostí se na Vás obracíme s prosbou o radu, jakým způsobem provést vyúčtování studené vody a osvětlení společných prostor v domě s podílovým spoluvlastnictvím, kde nejsou osazeny podružné vodoměry a není znám počet osob v jednotlivých bytech. Jako jediný způsob rozúčtování se nám jeví dle spoluvlastnických podílů, ale potřebujeme vědět, kolika procenty spoluvlastníků musí být tento způsob rozúčtování schválen. Jestli stačí nadpoloviční většina. Předem děkuji za odpověď

Odpověď na otázku

Uvedenou problematiku upravuje zákon č.67/2013 Sb. v platném znění.

Pokud se nákladu a studenou vodu a osvětlení společných prostor v domě týče, zákon jasně uvádí v § 5, že nejsou-li schválena vlastní pravidla, potom se postupuje podle počtu osob. Možnost řešit rozdělování tohoto nákladu podle poměru spoluvlastnických podílů není přijatelné. Viz citace zákona níže:

§ 5 – Rozúčtování nákladů na služby

(1) Způsob rozúčtování poskytovatel služeb ujedná s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo o něm rozhodne družstvo, anebo společenství. Změna způsobu rozúčtování je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období.

(2) Nedojde-li k ujednání, nebo rozhodnutí družstva, anebo společenství, rozúčtují se náklady na
služby takto

a) dodávka vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech; není-li provedena instalace podružných vodoměrů ve všech bytech nebo nebytových prostorech v domě, rozúčtují se náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod podle směrných čísel roční potřeby vody.

….

d) provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, odvoz komunálního odpadu, popřípadě další služby sjednané mezi poskytovatelem a příjemcem služeb, podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování.

-jz-

Menu