vyúčtování služeb za rok 2021

  1. ARTAV
  2. vyúčtování služeb za rok 2021
legislativa

Text otázky

Dobrý den, k 31.1.2021 jsem převedla vlastnicví bytové jednotky na nového vlastníka. V souladu s uzavřenou smlouvou o správě, kde je uvedeno, že: " zálohy uhrazené vlastníkem za služby při změně vlastníka jednotky během kalendářního roku správce nevypořádává ( původní a nový vlastník jednotky se vypořádájí vzájemně), bylo vypořádání s novým vlastníkem dohodnuto v kupní smlouvě. Při předání bytu byly odečteny stavy. Dnes jsem odbržel vyúčtování služeb za období 1.1.2021-31.1.2021, kdy mi byl nedoplatek stanoven ve výši 2 398 ,- Kč. Vyúčtování nejspíš bylo stanovenodle § 5 odstavce 5 vyhlášky 269/2015, kdy nejsou známy odečty naměřených hodnot. Byt jsme v odbodí 1.1.2021 - 31.1.2021 neobývali a spotřeba za měsíc byla nulová. Vyúčtování služeb za rok 2020 jsme řádně uhradili. Prosím tedy o informaci, zda mi bylo vyúčtování za rok 2021 zasláno správně. Kdybyhom toto věděli, tak bychom odečtené hodnoty předali správci ( ve smlouvě o správě nám tato povinnost není uložena). Děkuji s pozdravem

Odpověď na otázku

Povinností vlastníka jednotky je byt řádně vytápět i v období, kdy jej neužívá. Skutečnost je taková, že ústřední topení vytápí celý dům, nikoli jednotlivé byty. I když ve Vašem bytě byly pravděpodobně uzavřeny ventily na otopných tělesech, byl vytápěn prostupem tepla z ostatních bytů. Došlo pravděpodobně ke snížení vnitřní teploty o jeden až tři stupně, ale náklady na jeho vytápění činily nejméně 80% průměrných nákladů na vytápění celého domu v přepočtu na 1m2 podlahové plochy. Vzhledem k tomu, že leden je nejstudenější měsíc v roce a připadá na něj téměř dvacet procent celoroční spotřeby tepla na vytápění, nezdá se Vámi uvedená částka nepřiměřená.

-japo-