Vyúčtování spotřeby tepla – chodby

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování spotřeby tepla – chodby
legislativa

Text otázky

Prosím poradit - jak mám postupovat při rozúčtování tepla v administrativní budově, kde nejsou měřidla, kanceláře a sklady jsou pronajaty několika nájemcům a jsou tu společné chodby a WC. Pronajaté místnosti budou přepočteny koeficientem a zjištěna započitatelná podlahová plocha, ale jak mám přepočítat a vyúčtovat plochy těch společných prostor?

Odpověď na otázku

Pro rozúčtování nákladů na vytápění v administrativní budově nejsou závazná pravidla stanovená v zák. 67/2013 Sb. a ve vyhl. 269/2015 Sb. Poskytovatel služeb může po dohodě s příjemci služeb určit vlastní pravidla pro rozúčtování těchto nákladů. Vždy je ale nutné seznámit všechny příjemce služeb s těmito pravidly před zahájením účtovaného období.

Návrh k vlastním pravidlům: Pokud jsou společné prostory „rovnoměrně“ využívány jednotlivými nájemci, není třeba náklad na vytápění těchto prostor zahrnovat do vyúčtování. Pokud jsou společné prostory využívány pouze některými nájemci, Přidejte plochu těchto prostor, vynásobením koeficientem „využití“ jednotlivým nájemcem, k jeho podlahové ploše.

-jize+peho-

Menu